Header afbeelding
Nieuwe stal voor familie den Hartog in Lathum

In het mooie Lathum, een klein dorp gelegen langs de IJssel, staat het bedrijf van de familie den Hartog. Zij hebben een gemengd bedrijf met melkvee en legkippen. Bij de melkveetak was er behoefte aan een nieuwe stal voor de huisvesting van melkkoeien. Na een voorspoedige vergunningverlening is de nieuwe stal gerealiseerd. De nieuwe stal voldoet aan alle behoeften die de koe heeft; licht, lucht en voldoende leefruimte. Opvallend aan de stal is onder andere de emissiearme meadowvloer en het lichtdoorlatende dak.

Locis Adviseurs adviseerde de familie Den Hartog bij:

  • Opzet van de nieuwbouw
  • Vergunning Wet Natuurbescherming
  • Melding Activiteitenbesluit
  • Omgevingsvergunning onderdelen Bouw en Beperkte milieutoets