Header afbeelding

Wij helpen u graag bij het inzien van de bestemming van uw locatie!

Hoe zit het met de bestemming van mijn bedrijf? Kan ik mijn bedrijf ontwikkelen zoals ik voor ogen heb? Hoe kan ik middels rood-voor-rood tot een nieuwe woning komen? Mijn buurman heeft bepaalde plannen, maar welke consequenties heeft dat voor mijn onderneming? De gemeente herziet het bestemmingsplan; welke gevolgen heeft dat voor mijn bedrijf? Wat uw vraag ook is, Locis Adviseurs biedt u graag advies en expertise.

Ontwikkelingen in de bebouwde omgeving en het landelijk gebied zijn tegenwoordig complexe processen. Bij het maken van plannen kunt u niet om de ruimtelijke ordening heen. Locis Adviseurs is hierin gespecialiseerd en geeft u graag advies. Samen met u bekijken we uw plannen en krijgt u een helder en volledig advies. Ook voor bezwaar en beroep kunt u bij Locis Adviseurs terecht.

Op uw eigen bedrijfslocatie of erf:

  • Vormverandering of vergroting van het bouwperceel of bouwvlak
  • Mogelijkheden veranderend gebruik
  • Ontwikkeling huisgebonden beroepen of agrarische nevenactiviteiten
  • Woningbouw middels rood-voor-rood
  • Wijziging bouwregels
  • Opstellen milieueffectrapport (planMER)

In uw omgeving:

  • Plannen van buren
  • Gevolgen oprukkende bebouwde kom voor buitengebied
  • Herziening bestemmingsplan gemeente
  • Wijziging provinciale regels, bijvoorbeeld omgevingsverordening

Locis Adviseurs: voor advies met resultaat! Wilt u ontdekken wat onze adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.