Header afbeelding
Nieuwbouw woning – sloop en renovatie bestaande karakteristieke woonboerderij

In Sinderen hebben we een bijdrage mogen leveren aan de realisatie van een nieuwe woning op het bestaande erf. Oorspronkelijk bestond de karakteristieke woonboerderij uit 2 woningen. In overleg met de gemeente is een plan uitgewerkt om de woonboerderij zoveel mogelijk in ere te herstellen en de tweede woning elders op het erf nieuw te bouwen.

Locis Adviseurs adviseerde de familie bij:

  • Uitwerking bestemmingsplan
  • Opzet en uitwerken ontwerp woningen – traject welstand
  • Aanvraag omgevingsvergunning bouwen