Header afbeelding
Familie Deten start met de geitenhouderij

In Holten is het agrarisch bedrijf van de familie Deten gelegen. Zij hebben ervoor gekozen om te staken met de rundveehouderij en te starten met een geitenhouderij. In 2017 is de nieuwe geitenstal met melkstal gerealiseerd en is een bestaande ligboxenstal getransformeerd tot stal voor de opfokgeiten. Resultaat is een prachtig bedrijf met 800 melkgeiten en bijbehorende opfokdieren.

Locis Adviseurs adviseerde de familie Deten bij:

  • Opzet stal, bedrijf en inrichting
  • Wijziging bestemmingsplan
  • Aanvraag omgevingsvergunning (OBM / Bouw)
  • Melding activiteitenbesluit
  • Aanvraag vergunning Wet natuurbescherming
  • Overleg Gasunie ivm ligging gasleiding