Header afbeelding
Roel ten Pas

Bij Locis Adviseurs houdt Roel zich in brede zin bezig met alle vraagstukken en projecten op het gebied van bouw en vergunningen. De advisering varieert van het maken van een ontwerp, het opstellen en indienen van een omgevingsvergunning tot de begeleiding van een bouwproject.

“Samen met de klant toewerken naar een vooraf gesteld eindresultaat zie ik als de grootste uitdaging. Het contact met de klant staat daarbij steeds centraal. Zorgen dat uiteindelijk het ‘papieren plan’ daadwerkelijk tot uitvoering komt, soms na een lang traject, geeft mij een voldaan gevoel. Daar doe ik het voor.”

Adviseur bouw en vergunningen
M 06 57 18 10 39
E r.tenpas@locisadviseurs.nl