Header afbeelding
Rob Aagten

Inmiddels is Rob geruime tijd adviseur en medevennoot bij Locis Adviseurs. Als adviseur ruimtelijke ordening en milieu werkt hij aan allerhande zaken die spelen in het buitengebied en de bebouwde omgeving. Hij pakt moeilijke trajecten met veel weerstand vanuit de omgeving op, denk bijvoorbeeld aan uitbreiding van een intensieve veehouderij of de ontwikkeling van een camping. Daarnaast is Rob ook volop bezig met Rood voor Rood-trajecten.

“Soms lijkt de hele wereld tegen een ontwikkeling; de uitdaging is dan om toch het doel voor de klant te bereiken. Het maakt me blij om na een moeizaam traject een plan uitgevoerd te zien. Daar doen we het voor…”

Adviseur ruimtelijke ordening en milieu
M 06 83 57 19 92
E r.aagten@locisadviseurs.nl