Header afbeelding
Mark Daalwijk

Als adviseur houdt Mark zich bezig met alle denkbare ruimtelijke en milieuvraagstukken. Omdat hij veel ervaring heeft met milieu in bestemmingsplannen, ligt de nadruk op advies rondom ruimtelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan functieverandering, rood voor rood en uitbreiding van bedrijvigheid.

“Mijn inzet is erop gericht om de klant te ontzorgen in de complexe wereld van milieu- en RO-regels. Daarbij moet je de impact van een ontwikkeling op de omgeving niet uit het oog verliezen. Uiteraard vindt een belangenafweging plaats op basis van wet- en regelgeving en beleid. Door ook tijdig het gesprek aan te gaan met omwonenden en andere belanghebbenden, kunnen vaak langdurige procedures met bezwaar en beroep worden voorkomen.”

Adviseur ruimtelijke ordening en milieu
M 06 51 21 98 79
E m.daalwijk@locisadviseurs.nl