Header afbeelding
Kim Tolkamp

Kim beschikt over een brede kennis op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, handhaving en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Als adviseur begeleidt ze ondernemers en particulieren bij hun planontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening. Daarvoor schrijft ze ondermeer ruimtelijke onderbouwingen, stelt ze bestemmingsplannen op en dient ze de bijbehorende aanvragen in.

“Ik vind het leuk om klanten bij te kunnen staan in de ontwikkeling van hun plannen en ze daarin te ontzorgen. Zo kunnen wij ons allebei bezig houden met dat waarin we goed zijn.”

Adviseur vergunningen en ruimtelijke ordening
M 06 19 74 14 65
E k.tolkamp@locisadviseurs.nl