Header afbeelding
Joachim Tuenter - Agrarisch adviseur vergunningen en mest
Joachim Tuenter

Joachim is adviseur vergunningen en mest en medevennoot van Locis Adviseurs. Binnen Locis Adviseurs is hij vooral bezig met vergunningen voor de agrarische sector, industrie en mkb, waarbij mestverwerkingsprojecten gecombineerd met duurzame energie zijn specialisme zijn. Daarnaast komen er steeds meer Rood voor Rood-projecten en particuliere woningbouw bij als gevolg van het veranderende buitengebied. Het gaat dan vaak om nieuwbouw van woningen op de VAB-locatie of nabij kleine woonkernen.

“Vaak komt er agrarische bebouwing vrij als boeren stoppen met hun bedrijf. Ik vind het altijd een hele uitdaging om ondernemers goed te adviseren en te begeleiden in deze laatste fase van hun bedrijfsvoering. Waarbij maatwerk en gebiedskennis nodig zijn in het ondoorzichtelijke landschap van regelgeving. Het ontwikkelen van nieuwe woningen op de slooplocatie of elders in het buitengebied is hier vaak een onderdeel van. Dit levert een win-winsituatie op: voor de stoppende ondernemer, voor de actuele woonbehoefte en vanwege de sloop van oude overtollige bebouwing. Het buitengebied wordt zo mooier en het is positief voor de leefbaarheid op het platteland.”

Adviseur vergunningen en mest
M 06 57 37 92 11
E j.tuenter@locisadviseurs.nl