Header afbeelding
Joachim Tuenter - Agrarisch adviseur vergunningen en mest
Joachim Tuenter

Agrarisch adviseur vergunningen en mest

Joachim wilde eigenlijk altijd boer worden. Na zijn opleiding tot akkerbouwer is hij per toeval bij de overheid terecht gekomen. Hij was lange tijd als agrarisch adviseur actief voor gemeenten en waterschap op het gebied van handhaving, vergunningen en beleid. Altijd was zijn doel om een agrarisch adviesbureau te beginnen. Hij is nu alweer geruime tijd agrarisch adviseur en medevennoot van Locis Adviseurs. Daarnaast was hij medevennoot van een agrarisch loonwerkbedrijf in mestscheiding. Joachim heeft veel praktische kennis en is regelmatig op de trekker te vinden. Binnen Locis Adviseurs is hij vooral bezig met mestverwerkingsprojecten. Zijn specialiteiten: vergunningen en handhaving rondom agrarische bedrijfsvoering.

Mest is geen afvalstof maar een waardevol product voor onze bodem en belangrijk voor de voedselproductie. Met de huidige technieken kunnen we de mest nog beter benutten. Dit is vaak de uitdaging bij het verkrijgen van vergunningen. Ik word dan extra blij met een positief eindresultaat. Mijn drive is om samen met de klant zijn droom te realiseren.’

Adviseur vergunningen en mest
M 06 57 37 92 11
E j.tuenter@locisadviseurs.nl

© 2020 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.