Header afbeelding
Vrijkomende agrarische bebouwing gemeente Aalten
4 november 2022

In het laatste kwartaal van 2022 draait de gemeente Aalten een veegplanronde. Dit betekent dat er voor meerdere locaties op perceelsniveau wijzigingen in het geldende bestemmingsplan worden aangebracht. Locis Adviseurs heeft voor een tiental klanten binnen de gemeente Aalten dit traject mogen verzorgen.

Voor het merendeel betrof het de stoppende boer die een toekomstbestendige invulling zoekt voor zijn perceel. Te denken valt aan een nieuwe extra woning op eigen erf in ruil voor sloop van de voormalige agrarische bebouwing, of de rechten van de sloop van voormalige stallen ten behoeve van de bouw van een of meerdere woningen worden verplaatst naar een locatie elders (aansluitend aan een woonkern binnen de gemeente Aalten). Bovenstaande kan mogelijk worden gemaakt door het afwegingskader buitengebied welke de gemeente Aalten eind 2021 heeft vastgesteld. Vooruitlopend op deze veegplanprocedure heeft de gemeente Aalten sloopmeldingen t.b.v. de sloop van voormalige agrarische bebouwing geaccepteerd en zijn diverse gebouwen al gesloopt.

Inmiddels is de aanlevertermijn voor deze veegplanronde gesloten. De gemeente Aalten is voornemens om in 2023 een nieuwe veegplanronde te draaien. Indien u bent geïnteresseerd en wilt weten wat wij hierin voor u kunnen betekenen, kunt u contact met ons opnemen.