Header afbeelding
Uitnodigingskader gemeente Oude IJsselstreek
10 april 2024

In het najaar van 2023 heeft de gemeenteraad van Oude IJsselstreek het zogenoemde Uitnodigingskader wonen buitengebied vastgesteld. Het uitnodigingskader biedt nieuwe en ruimere mogelijkheden voor woningbouw in het buitengebied. Woningbouw is sindsdien mogelijk in ruil voor sloop van agrarische bedrijfsgebouwen, verwijdering van agrarische bedrijfsopslagen (zoals mestsilo’s en kuilvoerplaten) en aanleg van landschapselementen buiten het erf. Het uitnodigingskader biedt niet alleen mogelijkheden voor functieverandering van agrarisch naar wonen, maar ook voor het toevoegen van (bedrijfs)woningen op bestaande erven en realisatie van nieuwe erven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een systematiek met puntenscores. Zo levert de sloop van een stal een aantal punten op (afhankelijk van de oppervlakte van de stal en de eventuele aanwezigheid van asbest) en zijn voor de bouw van een woning juist punten nodig (afhankelijk van de inhoud van de woning). Verder biedt het uitnodigingskader mogelijkheden en voorwaarden voor woningsplitsing en realisatie van nieuwe landgoederen. In alle gevallen hecht de gemeente een groot belang aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing.

 

Daarbij zijn er bij sloop in combinatie met nieuwbouw grofweg de volgende opties:

  1. Een stoppende boer wil de punten op zijn eigen erf inzetten door hier één of meer woningen te bouwen in ruil voor sloop van de bedrijfsgebouwen en verwijdering van de opslagen op het erf.
  2. Een stoppende boer wil de punten niet op zijn eigen erf inzetten, maar de punten voor sloop van de bedrijfsgebouwen en verwijdering van de opslagen op het erf verkopen voor inzet voor woningbouw op een andere locatie in Oude IJsselstreek.
  3. Een particulier of bedrijf wil de punten van een stoppende boer inzetten voor woningbouw op een bestaand of op een nieuw erf.

 

Inmiddels hebben we als Locis Adviseurs al de nodige ervaring opgedaan met het uitnodigingskader. Heeft u ook interesse? Neem dan contact met ons op om te bezien wat mogelijk is (bellen op nummer 0315-820100 of mailen naar info@locisadviseurs.nl).

 

Via deze link vindt u de tekst van het uitnodigingskader, inclusief de bijlagen: Uitnodigingskader wonen buitengebied en bijlagen | Gemeente Oude IJsselstreek (oude-ijsselstreek.nl)