Header afbeelding
Rood voor Rood-woning
4 mei 2022

Rood voor Rood (RvR) is een regeling waardoor het mogelijk wordt om één of meerdere nieuwe woningen in het buitengebied te bouwen op (voormalige) agrarische erven. In verband met de ‘krimp’ was Rood voor Rood (of Ruimte voor Ruimte) bij veel gemeenten in het oosten van het land jarenlang niet meer mogelijk. Door de huidige woningbouwopgave en de trend van veel stoppende agrarische bedrijven hebben de meeste gemeenten de laatste tijd toch weer RvR-beleid vastgesteld.

In ruil voor een RvR-woning moeten de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Gemeenten hanteren hierbij een ondergrens: er moet bijvoorbeeld minimaal 1.000 m2 worden gesloopt om een woning te mogen terugbouwen. Die ondergrens is per gemeente verschillend. Net als de mogelijkheid om sloopmeters van een andere locatie binnen de gemeente te mogen inzetten. Bij de ene gemeente mag dit wel, bij de andere gemeente weer niet. Over het algemeen moet(en) de nieuwe woning(en) tezamen met de bestaande woning één erf vormen en wordt de realisatie van zogenaamde schuurwoningen nagestreefd. Daarnaast gelden aanvullende lokale regels over de inpassing van RvR-woningen.

Om een RvR-woning mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Houd er rekening mee dat dit soort procedures behoorlijk wat tijd kosten. Gemeenten vragen u als initiatiefnemer bovendien om daarvoor zelf de benodigde onderbouwing en onderzoeken aan te leveren. Daar komt heel wat bij kijken. Denk naast het bestemmingsplan ook aan de te verkrijgen bouw- en slooptoestemmingen en in te trekken milieu- en natuurtoestemmingen. Vanuit onze expertise en ervaring zijn wij uitstekend in staat om dit compleet voor u te verzorgen.