Header afbeelding
Omgevingswet wederom uitgesteld
17 oktober 2022

Meermaals hebben we u geïnformeerd over de aanstaande omgevingswet. Deze wet zou in werking treden op 1 januari aanstaande. Echter afgelopen vrijdag heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. Er wordt nu een datum genoemd van 1 juli 2023.

In de Omgevingswet worden 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en meer dan 60 regelingen op gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samengevoegd. Dit met als doel om te komen tot een samenhangend wettelijk stelsel voor het beschermen en benutten van de leefomgeving, vereenvoudigen en versnellen van procedures en het creëren van meer participatiemogelijkheden.

Het digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de omgevingswet. Via het DSO kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het DSO vervangt bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activieitenbesluit Internet Module en ruimtelijkeplannen.nl.

Omdat het DSO nog niet klaar is voor de praktijk, is de omgevingswet wederom uitgesteld. We zijn benieuwd of het op 1 juli 2023 wel praktijkrijp is.