Header afbeelding
Legalisering PASmeldingen
11 mei 2021

Aanmelding voor legalisering nog steeds mogelijk

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om PAS-melders langer de gelegenheid te geven om gegevens te aanleveren voor legalisatie. Oorspronkelijk waren PAS-melders gevraagd om voor 30 april 2021 de benodigde gegevens aan te leveren. Met de ingediende gegevens gaat de provincie controleren of de melding voldoet aan de gestelde voorwaarden, hoeveel stikstofruimte de activiteiten van de initiatiefnemer veroorzaken en hoeveel er nodig is om de melding te legaliseren. Bent u een PAS-melder en hebt u dit nog niet gedaan, dan kunt u dit alsnog doen! Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Hoe ziet het proces van legalisering eruit?

De vergunning kan afgegeven worden als vanuit bronmaatregelen stikstofruimte is gecreƫerd. Daarmee is er stikstofruimte beschikbaar die voor de meldingen kan worden ingezet. De eerste ruimte is naar verwachting in het najaar beschikbaar. De eerste vergunningen kunnen dan begin januari 2022 worden verstrekt. Voor de volgorde van legaliseren is de beschikbare ruimte en locatie leidend. Daar waar stikstofruimte is vrijgekomen, worden de meldingen zo snel mogelijk gelegaliseerd. Na een uitspraak van de Raad van State op 20 januari 2021 is voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig. Melders die destijds hadden kunnen volstaan met intern salderen, zijn nu niet meer vergunningplichtig. Na verificatie van hun gegevens ontvangen initiatiefnemers hierover een bevestiging vanuit het bevoegd gezag. Als initiatiefnemers vervolgens kiezen om alsnog een vergunningaanvraag in te dienen, kan het bevoegd gezag een positieve afwijzing verlenen. Dit geeft volgens het ministerie de initiatiefnemer de nodige juridische zekerheid.

Vergoeding extra kosten PAS-melders!

Daarnaast heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de provincies besloten de PAS-melders tegemoet te komen met een vergoeding van 1600 euro voor gemaakte kosten. Hiertoe is besloten, omdat PAS-melders extra kosten hebben gemaakt voor het aanleveren van de benodigde gegeven om hun melding te legaliseren. En tevens tijdens de PAS ook al kosten hebben gemaakt voor het indienen van hun melding. Mogelijk is dit ook op uw situatie van toepassing. Meer informatie over de wijze waarop de vergoeding kan worden aangevraagd volgt later. Over de kosten van vergunningverlening (leges) moeten nog afspraken worden gemaakt.

Wij houden u op de hoogte.

© 2021 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.