Header afbeelding
Gevolgen uitspraak Raad van State inzake intern salderen Wnb
11 februari 2021

Op 20 januari 2021 deed de Raad van State uitspraak in de zaak Logtsebaan. Daardoor is voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig. Dit geeft voor bedrijven meer handelingsvrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid. De stikstofdepositie mag in totaal namelijk niet stijgen. En dit moet aangetoond kunnen worden bij eventuele controles.

Er zijn nog veel vergunningaanvragen in procedure waarbij sprake is van intern salderen (lees: geen toename van de depositie ter hoogte van natura2000gebieden). In die situaties zullen de provincies aanvragers verzoeken de aanvraag in te trekken. Wordt de aanvraag NIET ingetrokken, dan volgt er een weigeringsbesluit waarin de provincie aangeeft dat er geen natuurvergunning nodig is. Dat kan ook bij lopende bezwaar- of beroepzaken. Bij intrekken zullen over het algemeen geen leges moeten worden betaald, voor een weigeringsbesluit over het algemeen wel. Dit kan per provincie verschillen.

Op aanvragen waarbij sprake is van extern salderen of het verleasen van stikstofruimte dient wel gewoon besloten te worden.

Duidelijkheid
Omdat een vergunning niet meer nodig is voor intern salderen krijgen de provincies minder zicht op de actuele bedrijfssituatie in relatie tot stikstof. Dit is ook voor bedrijven niet ideaal. Een ondernemer wil immers zeker weten dat het onderdeel Wet natuurbescherming op orde is. Provincies gaan in afstemming met de sectoren dit verder onderzoeken.

Gevolgen PAS-melders
Voor de zogenoemde ‘PAS-melders’ heeft de uitspraak geen directe gevolgen. Melders die destijds hadden kunnen volstaan met intern salderen, hebben nu geen natuurvergunning nodig. Alle PAS-melders wordt wel nog gevraagd om aan te geven of zij voor legalisatie in aanmerking willen komen. Als dat zo is, dienen de relevante gegevens vóór 1 april as te worden aangeleverd bij RVO.

Weten wat één en ander voor uw bedrijf betekent? Neem contact met ons op!

© 2021 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.