Header afbeelding
Extern salderen in Overijssel en Gelderland
10 februari 2022

Sinds 9 februari 2022 kunnen ook in Gelderland stikstofrechten worden verplaatst. Op hetzelfde moment kondigt de provincie Overijssel aan dat aanvragen met extern salderen ON HOLD worden gezet.

Overijssel:

In november deed de Raad van State een uitspraak over een vergunningaanvraag met extern salderen. Het tegen elkaar wegstrepen van stikstofdepositie op overbelaste gebieden (extern salderen) is niet meer voldoende. Er moet ook inzichtelijk worden gemaakt met welke andere maatregelen een daling van de stikstofdepositie wordt gerealiseerd. De onderbouwing die moet worden gemaakt dient in te gaan op de bronmaatregelen die het Rijk neemt en de maatregelen van de provincie voor natuurherstel. Tot de onderbouwing is afgerond, blijven aanvragen op basis van extern salderen liggen.

Gelderland:

De provincie Gelderland wil grip houden op externe salderingen. Als er plannen zijn om extern te salderen, dient eerst een melding te worden gedaan bij de provincie Gelderland, waarin informatie wordt gegeven over saldo-gever (verkoper van stikstofrechten) en saldo-nemer (koper van stikstofrechten). Vervolgens zal de provincie een overeenkomst opstellen met daarin de voorwaarden. Welke voorwaarden in welke situatie zullen worden gesteld, is vooralsnog niet duidelijk. En of Gelderland dezelfde koers gaat varen als Overijssel is momenteel ook niet duidelijk. Dit zal in ieder geval moeten blijken als de eerste aanvragen met extern salderen worden ingediend.

We zullen u op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen.