Header afbeelding
Bouwvrijstelling stikstof van tafel
4 november 2022

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 3 november 2022 (https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@133583/202107079-1-r4/) geoordeeld dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. De bouwvrijstelling hield in dat geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is voor de tijdelijke stikstofuitstoot, die tijdens de bouw, sloop of aanleg ontstaat. De Raad van State heeft geoordeeld dat de bouwvrijstelling niet voldoet aan het Europees natuurbeschermingsrecht.

Als gevolg van deze uitspraak v mag niet langer zonder aanvullende onderbouwing gesteld worden, dat voor bouw, sloop of aanleg geen natuurvergunning nodig is. Daarom is het voor die activiteiten in veel gevallen noodzakelijk om een stikstofberekening uit te voeren. Dit geldt niet voor de realisatie van een dakkapel, maar bijvoorbeeld wel voor de bouw van woningen en stallen.

Daarmee zijn we terug bij de situatie van voor 1 juli 2021, de datum waarop de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking is getreden. De bouwvrijstelling maakt onderdeel uit van deze wet, maar mag dus niet langer worden gebruikt.

Locis Adviseurs heeft de expertise en ervaring in huis om voor u de stikstofberekeningen uit te voeren. Hiermee kan veelal richting gemeenten worden aangetoond dat geen natuurvergunning nodig is voor bouw, sloop en aanleg. Om geen vertraging in uw projecten op te lopen is het verstandig deze stikstofberekeningen tijdig op te laten stellen..