Header afbeelding
Geiten in Wjelsryp

In het Friese dorp Wjelsryp staat het bedrijf van onderneemsters Maaike Feenstra en Andrea Lolkama. Naast de zorgboerderij en paardenmelkerij besloten zij twee jaar geleden om te starten met een geitenhouderij. Na stroeve procedures van bijna twee jaar is het gelukt om de toestemmingen te krijgen voor de bouw van de nieuwe melkgeitenstal.

In de zomer van 2016 is gestart met de bouw van de nieuwe stal. Bijzonder aan de stal is de melkstal zonder een ‘melkput’. Reden hiervoor is dat de gemeente het niet toestond om een melkput te graven. Verder voldoet de stal optimaal aan de wensen van de geiten.

Locis Adviseurs adviseerde Melkveebedrijf de Ferbining bij:

  • Bedrijfsplan
  • Grondgebondenheidstoets

Zoals in het onderstaande artikel omschreven zijn wij voor dit bedrijf al weer aan de slag met de verdere uitbreiding van het bedrijf.

Door de Nieuwe Oogst is een artikel schreven dit project. In de onderstaande link vindt u dit artikel.

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2016/12/01/geiten-met-gemak-en-snel-melken

 

In de onderstaande film treft u een prachtige weergave van de nieuwbouw.