Header afbeelding
Woningsplitsing gemeente Oost Gelre
19 januari 2022

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft nieuw beleid vastgesteld voor woningsplitsing. Het nieuwe beleid biedt meer ruimte voor splitsing van woningen in het buitengebied.

Met woningsplitsing mag in een bestaande woning 1 keer maximaal 1 extra woning worden gerealiseerd voor de huisvesting van 1 huishouden. Na splitsing zijn er dan 2 zelfstandige woningen, elk voor de huisvesting van 1 huishouden. Voorwaarde is dat het hoofdgebouw een minimale inhoud moet hebben van 600 kuub. De maximale gezamenlijke inhoud van de na splitsing aanwezige woningen bedraagt 850 kuub. Uiteraard mag de splitsing niet leiden tot belemmeringen of aantasting van bestaande functies en waarden in de omgeving en moet er sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing.

Splitsing is ook mogelijk op een agrarisch bedrijf, echter dan moet van beide woningen een bewoner werkzaam zijn op het bedrijf.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn op uw perceel, dan adviseren we u daarbij graag.

 

© 2022 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.