Header afbeelding
Subsidieregeling voor varkenshouderijbedrijven vanaf 25 november open
30 oktober 2019

De overheid stelt €180 miljoen subsidie beschikbaar om geuroverlast te verminderen. Dit bedrag komt beschikbaar voor varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf.  De definitieve openstellingperiode is van 25 november 2019 tot 15 januari 2020.

De subsidie is bedoeld voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de meststoffenwet. De regeling richt zich specifiek of varkenshouderijbedrijven met een geuroverlast op woningen binnen een straal van 1.000 meter. Varkensbedrijven met een minimale geurscore van 0,4 komen in aanmerking voor de regeling.

Voorwaarden voor de subsidie sanering varkenshouderijen:

  • De varkenshouderij ligt in het concentratiegebied Zuid of Oost van de Meststoffenwet.
  • De varkenshouder voldoet aan het Besluit Emissiearme huisvesting. Dit betekent dat varkenshouders die meedoen aan het Actieplan ammoniak (zogenaamde stoppersregeling) niet kunnen deelnemen.
  • De varkenshouder laat de omgevingsvergunning intrekken en zet een wijziging van het bestemmingsplan in gang.
  • De varkenshouder laat de voor de varkenshouderij gebruikte dierenverblijven, voer- en mestsilo’s en mestkelders slopen. Ook het sloopafval en puin moet worden afgevoerd.
  • De varkenshouder stopt definitief met intensieve veehouderij-activiteiten op de betreffende locatie en onthoudt zich van varkenshouderij-activiteiten op een andere (nieuwe) productielocatie.

De hoogte van de subsidie die de varkenshouders krijgen toegewezen is een vergoeding voor de varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De hoogte van vergoeding van de varkensrechten wordt op 21 november 2019 bepaald, hierbij wordt de geldende dagprijs gebruikt.

Varkenshouders kunnen zich aanmelden vanaf 25 november 2019 tot 15 januari 2020. Varkenshouders kunnen zich dan aanmelden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uiteraard kunnen we u daar in bij staan.

© 2020 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.