Header afbeelding
Nieuwe subsidieregeling voor vleeskalverhouders
4 juli 2018

Op 11 juni 2018 publiceerde de overheid een nieuwe subsidieregeling voor de vleeskalverensector. Het doel van deze regeling is om vleeskalverhouders te stimuleren om te investeren in welzijnsvriendelijke vloeren en maatregelen die ammoniakemissie in kalverstallen reduceren.

Met deze subsidie kunnen kalverhouders zonder hoge meerprijs investeren in welzijnsvriendelijke vloeren. Daarnaast vergoedt deze regeling een deel van de kosten voor de aanschaf en installatie van veelal dure maatregelen voor de reductie van ammoniakemissie. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV).

Wanneer?

De subsidieregeling wordt opengesteld van 1 oktober 2018 tot en met 30 oktober 2018 en van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt 40% van de aanschaf- en installatiekosten. Voor ammoniakreducerende systemen geldt een maximale bijdrage van € 100.000. In totaal is er voor welzijnsvriendelijke vloeren en voor ammoniakreducerende systemen elk € 7,5 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor deze subsidieregeling, moet u voldoen aan enkele voorwaarden:

  • de aanvrager moet eigenaar zijn van de vleeskalverenstal waarin de welzijnsvriendelijke stalvloer wordt aangelegd;
  • de welzijnsvriendelijke stalvloer voldoet aan de voorwaarden die vermeld staan in bijlage 3 van de ‘Regeling Europese EZ-subsidies’;
  • de aanschaf van welzijnsvriendelijke stalvloeren of ammoniakreducerende systemen vindt plaats na de datum van indiening van de aanvraag;
  • de betaling, levering en installatie van een welzijnsvriendelijke stalvloeren vinden plaats binnen twee jaar na de datum van subsidieverlening;
  • de betaling, levering en installatie van ammoniakreducerende systemen vinden plaats vinnen drie jaar na de datum van de subsidieverlening;
  • voor de aanschaf- en installatiekosten worden geen andere subsidies ontvangen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze nieuwe subsidieregeling voor de kalversector? Neem vrijblijvend contact op met ons op via 0315 82 01 00 of per email naar info@locisadviseurs.nl

© 2020 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.