Header afbeelding
Hoe verder met de PAS?
7 november 2018

Op 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in antwoord op de vragen van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

In de uitspraak wordt Nederland gewezen op de manier waarop vergunningen worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken. Samenvattend is het Europese Hof is van mening dat de PAS niet volledig voldoet aan de Europese regelgeving. Voor de bepaling van ontwikkelingsruimte houdt de PAS in haar berekening rekening met positieve effecten van maatregelen die echter nog uitgevoerd moeten worden of waarvan de positieve effecten pas in de toekomst kunnen worden vastgesteld. Dit verhoudt zich mogelijk niet geheel met de Habitatrichtlijn. Daarnaast stelt het Europese Hof dat voor de activiteiten beweiden en bemesten tevens een toestemming benodigd is. Momenteel staat hier een vrijstelling voor.

Welke invloed deze uitspraak zal hebben op de huidige vergunningverlening is nog ‘tasten in het duister’. Dit hangt ondermeer af van hoe de Raad van State met de uitspraak van het Europese Hof omgaat. Naar verwachting wordt dit in het eerste kwartaal van 2019 duidelijk. Lopende beroepszaken zullen worden aangehouden tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Of de vergunningverlening tijdelijk stopgezet zal worden is nog niet duidelijk. De provincies zijn zich hierover aan het beraden. Zodra er meer duidelijk is, zullen we u hierover op de hoogte brengen middels een nieuw nieuwsbericht.

Vragen? Neemt u dan contact met ons op.

© 2020 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.