Header afbeelding
Herstelbesluit bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 Aalten
14 april 2021

Gemeente Aalten heeft op 21 maart 2017 het “Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015” vastgesteld voor haar buitengebied. Tegen dit bestemmingsplan is beroep aangetekend, in het bijzonder ten aanzien van de regeling omtrent de stikstofdepositie. In 2020 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in de zaak. De gemeente heeft opdracht gekregen om het bestemmingsplan ten aanzien van het aspect stikstof te herstellen.

Om hieraan uitvoering te geven heeft de gemeente alle agrarische bedrijven aangeschreven. Aalten is voornemens om gewijzigde regels op te nemen voor het onderdeel stikstof. Voor agrarisch bedrijven wordt vastgelegd wat per agrarisch bedrijf de ‘bestaande stikstofdepositie’ omvat. Wij kunnen voor u checken of de gemeente dit correct voor uw locatie heeft weergegeven. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op.

Let op: een eventuele reactie dient te worden ingediend binnen 2 weken na datum van verzending van de brief. Reageert u nu niet vóór 26 april 2021 dan gaat de gemeente ervan uit dat u instemt met de toegezonden gegevens van uw locatie.

© 2021 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken met liefde door Fervent Digital.