Header afbeelding
Haal meer uit uw mineralenoverzichten
17 januari 2018

Voor veel agrarisch ondernemers is de opgave van de aanvullende gegevens en het insturen van de kringloopwijzer verplichte kost. En af en toe voor sommige zelfs zenuwslopend. “Heb ik wel aan de normen voldaan?” is een vraag die veelal gesteld wordt.

Wij proberen, samen met u, meer uit de mineralenoverzichten te halen en u te ontlasten zodat u de fosfaatruimte op uw bedrijf zo optimaal mogelijk gebruikt binnen de door u gewenste bedrijfsvoering.

Door de kengetallen van de kringloopwijzer maximaal te benutten krijgt u meer inzicht in de effecten van uw bedrijfsvoering op de mineralenhuishouding. Hoe efficiënt is bijvoorbeeld uw (ruw)voer benutting? Heeft u veel opslag, broeiverliezen? Hoe schat u de ruwvoervoorraden ten opzichte van de berekende werkelijkheid?

 

Jaarrondbegeleiding

Voor veel klanten verzorgen wij niet alleen het mestbeleid en de kringloopwijzer, maar vullen wij ook de gecombineerde opgave in. Omdat de juiste diercodes van belang zijn bij de fosfaatproductie, en uiteraard de grondgegevens voor uw totale plaatsingsruimte mest, hebben we op deze manier alle facetten in beeld.

Met vier bezoekmoment op jaarbasis wordt u ontzorgt en weet u al vroeg in het jaar hoeveel dieren u kunt houden, of u voldoet aan de grondgebondenheid en of u uw mestafzet al geregeld hebt. Maar bijvoorbeeld ook of u bij wijzigingen in de bedrijfsvoering meer of minder ruimte hebt voor kunstmestaanvoer. Uiteraard berekenen wij begin december ook of u nog VVO’s nodig hebt en kijken we naar het mestplan. Is deze al up to date met de verwachte eindvoorraad van de nieuwe aanleg ruwvoer.

Heeft u interesse? Neem dan gerust contact op met onze adviseurs.

 

Op de foto Geert en Hermien Berenpas uit Harfsen. Zij worden ten aanzien van de mestwetgeving geadviseerd door  Arjan Tolkamp. Hermien: “We zijn erg content met de begeleiding en adviezen die we krijgen van Locis Adviseurs. We zijn zeker niet duurder uit dan destijds met de boekhouder en worden completer geadviseerd.

© 2020 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.