Header afbeelding
Financiële vergoeding bij beëindiging varkenshouderij
6 september 2017

Vanuit de doelstellingen van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij is op 1 september jl.  de Regeling OmgevingsKwaliteit (ROK) opengezet. Doel van de regeling is het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Varkenshouderijen die een te hoge geurbelasting veroorzaken op hun omgeving komen in aanmerking voor vergoeding wanneer ze hun bedrijf staken. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2017.

De vergoeding is bedoeld voor varkenshouders die hun locatie willen beëindigen en:

  • de drempelwaarde ten aanzien van geur overschrijden;
  • voldoen aan het besluit emissiearme huisvesting;
  • de locatie de afgelopen drie jaren actief, onafgebroken hebben geëxploiteerd;

De vergoeding wordt toegekend door een ranking van de aanvragen. De berekende geurhinder van de omgeving bepaalt de urgentie. In totaal is er een budget van 8 miljoen beschikbaar.

De vergoeding bestaat uit twee onderdelen:

  1. Vergoeding voor varkensrechten (€70,00 regio Oost en Overig / €105,00 regio Zuid)
  2. Vergoeding per eenheid voor het beëindigen van de activiteiten, gebaseerd op de aantallen op de vergunning en feitelijk gehouden (€50,00 per vleesvarken of opfokzeug / €175,00 per fokzeug bij minder dan 2,5 biggenplaatsen per zeug / €250,00 per fokzeug bij meer dan 2,5 biggenplaatsen per zeug / €20,00 per gespeende big op biggenopfokbedrijf)

Een bedrijf kan maximaal €500.000 euro vergoeding krijgen.

Bij deelname aan de regeling moet de intensieve veehouderij uiterlijk 1 januari 2019 beëindigd zijn. Er hoeft niet te worden gesloopt. De schuren mogen dus worden gebruikt voor andere doeleinden. Overleg hierover met gemeente is dan vaak wel noodzakelijk (wijziging bestemming / functieverandering).

Heeft u vragen over deze regeling, neemt u dan contact op met Locis Adviseurs.

 

  • Locis Adviseurs
  • Leeuwerikstraat 33a
  • 7051 XD Varsseveld
© 2018 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken door Ebbers Media.