Header afbeelding
BGT check
13 oktober 2021

Gebruikt u landbouwgrond? Dan krijgt u met de BGT te maken. BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie. Het is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Hierop ziet u onder andere percelen, water, groen, gebouwen en wegen. In de periode mei 2020-eind 2021 ontvangen alle landbouwers die grond in gebruik hebben een brief van RVO met de BGT-check de perceelsgrenzen te controleren.

Zorg dat uw percelen goed in Mijn percelen staan

De BGT-check neemt de topografische grenzen en uw eigen intekening over uit Mijn percelen. Dat gebeurt op het moment dat u voor het eerst inlogt. Zorg er daarom voor dat de informatie in Mijn percelen klopt.

Bestaande grenzen verschuiven

De kans is groot dat alle bestaande topografische grenzen op de nieuwe kaart verschuiven. In de meeste gevallen zijn de veranderingen in oppervlakte minimaal. Toch is het mogelijk dat u straks meer of minder hectare landbouwgrond kunt registreren. En dat heeft gevolgen voor de mestboekhouding, subsidie of betalingsrechten die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave.

Controleer de nieuwe grenzen

Wenselijk is om te controleren of de (nieuwe) grenzen kloppen. Daarom ontvangt u de uitnodiging voor de  BGT-check.

Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen voor de BGT-check? Dan krijgt u die vanzelf. Heeft u wel een uitnodiging ontvangen en snapt u niet hoe dit werkt dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dan kunnen wij gezamenlijk de BGT-check uitvoeren.

© 2022 - Locis Adviseurs heeft zijn website laten maken door Fervent Digital.